top of page

Adatvédelmi szabályzat és Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

 • Bevezetés és áttekintés

 • hatály

 • jogi alapok

 • A felelős személy elérhetőségei

 • tárolási időtartam

 • Az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogok

 • Adattovábbítás harmadik országokba

 • az adatkezelés biztonsága

 • kommunikáció

 • sütiket

 • Webtárhely Bevezetés

 • Weboldal moduláris rendszerek Bevezetés

 • A Google Analytics adatvédelmi irányelvei

 • Web Analytics Bevezetés

 • Bevezetés az e-mail marketingbe

 • Messenger és kommunikáció Bevezetés

 • A chatbotok bemutatása

 • Facebook adatvédelmi szabályzat

 • Közösségi média bemutatkozás

 • Blogok és publikációs média Bevezetés

 • Online Marketing Bevezetés

 • Bevezetés a fizetési szolgáltatóhoz

 • A YouTube adatvédelmi irányelvei

 • Felmérés és felmérési rendszerek Bevezetés

Bevezetés és áttekintés

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot (02/28/2022-111954630 verzió) azért írtuk, hogy az (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseivel összhangban elmagyarázzuk Önnek, mely személyes adatok (adatok) röviden) mi, mint felelős személy - és az általunk megbízott feldolgozók (pl. szolgáltatók) - feldolgozzuk, feldolgozzuk a jövőben, és milyen jogi lehetőségei vannak. A használt kifejezéseket nemi szempontból semlegesnek kell érteni.
Röviden: átfogóan tájékoztatjuk Önt az Önnel kapcsolatos általunk feldolgozott adatokról.

Az adatvédelmi nyilatkozatok általában nagyon technikailag hangzanak, és jogi szakzsargont használnak. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ezzel szemben a legfontosabb dolgokat hivatott a lehető legegyszerűbben és átláthatóbban leírni. Az átláthatóság érdekében a szakkifejezéseket olvasóbarát módon magyarázzák, további információkra mutató hivatkozásokat biztosítanak, és grafikákat használnak. Ezzel világos és egyszerű nyelvezeten tájékoztatjuk, hogy üzleti tevékenységünk során csak megfelelő jogalap esetén kezelünk személyes adatokat. Ez biztosan nem lehetséges, ha a lehető legtömörebb, legérthetetlenebb és legális-technikai nyilatkozatokat teszed, mivel az adatvédelem terén gyakran szabványosak az interneten. Remélem, hogy az alábbi magyarázatokat érdekesnek és informatívnak találja, és olyan információkat találhat, amelyeket még nem tudott.
Ha további kérdései vannak, kérjük, lépjen kapcsolatba az alábbiakban vagy az impresszumban megnevezett felelős személlyel, kövesse a megadott hivatkozásokat, és tekintse meg a további információkat harmadik felek webhelyein. Elérhetőségeink természetesen az impresszumban is megtalálhatóak.

hatály

Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden általunk a cégben feldolgozott személyes adatra vonatkozik, valamint minden olyan személyes adatra, amelyet az általunk megbízott cégek (feldolgozók) feldolgoznak. Személyes adatok alatt a GDPR 4. cikkének 1. pontja szerinti információkat értjük, mint például a személy nevét, e-mail címét és postai címét. A személyes adatok feldolgozása biztosítja, hogy szolgáltatásainkat és termékeinket online és offline is kínálhassuk és számlázzuk. A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya a következőket tartalmazza:

 • minden általunk működtetett online jelenlét (weboldalak, online boltok).

 • Közösségi média megjelenések és e-mailes kommunikáció

 • mobilalkalmazások okostelefonokhoz és egyéb eszközökhöz

Röviden: Az adatvédelmi nyilatkozat minden olyan területre vonatkozik, ahol a cégnél az említett csatornákon keresztül strukturáltan személyes adatkezelés történik. Ha ezeken a csatornákon kívül is jogviszonyba lépünk Önnel, szükség esetén külön értesítjük.

jogi alapok

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban átlátható tájékoztatást adunk azokról a jogi elvekről és előírásokról, azaz az Általános Adatvédelmi Szabályzat jogalapjáról, amelyek lehetővé teszik a személyes adatok feldolgozását.
Ami az uniós jogot illeti, hivatkozunk AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE. Természetesen az EU általános adatvédelmi rendeletét online is elolvashatja az EUR-Lexen, a átjáró az EU-joghoz, lásd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Adatait csak akkor kezeljük, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 1. Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés): Ön hozzájárult ahhoz, hogy meghatározott célból feldolgozzuk az adatokat. Példa erre a megadott adatok tárolása egy kapcsolatfelvételi űrlapon.

 2. Szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Az Önnel kötött szerződés vagy szerződéskötés előtti kötelezettségek teljesítése érdekében az Ön adatait kezeljük. Például, ha adásvételi szerződést kötünk Önnel, előzetesen szükségünk van személyes adatokra.

 3. Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Ha jogi kötelezettség terhel bennünket, akkor kezeljük az Ön adatait. Például törvény kötelez bennünket arra, hogy könyvelési célból megőrizzük a számlákat. Ezek általában személyes adatokat tartalmaznak.

 4. Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: Olyan jogos érdekek esetén, amelyek nem korlátozzák az Ön alapvető jogait, fenntartjuk a jogot a személyes adatok kezelésére. Például bizonyos adatokat fel kell dolgoznunk ahhoz, hogy weboldalunkat biztonságosan és gazdaságosan tudjuk működtetni. Ez a feldolgozás tehát jogos érdek.

Egyéb feltételek, mint például a felvételek közérdekű felfogása és közhatalom gyakorlása, valamint a létfontosságú érdekek védelme általában nem vonatkoznak ránk. Ha egy ilyen jogalap releváns, akkor azt a megfelelő helyen feltüntetik.

Az EU szabályozáson kívül a nemzeti törvények is érvényesek:

 • Ausztriában ez a szövetségi törvény a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozásakor (adatvédelmi törvény), röviden DSG.

 • Németországban a Szövetségi adatvédelmi törvény, röviden BDSG érvényes.

Ha más regionális vagy nemzeti törvények vonatkoznak rájuk, azokról a következő szakaszokban tájékoztatjuk Önt.

A felelős személy elérhetőségei

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, az alábbiakban megtalálja a felelős személy vagy szerv elérhetőségét:
Taxi dancer GmbH
Tóth Gerhard
2700 Wr. Neustadt, Ausztria
Meghatalmazott képviselő: Tóth Gerhard
E-mail: info@taxi-dancer.at
Telefon: +43 (0) 650 35 46 756
Impresszum: https://www.taxi-dancer.at/AGB

tárolási időtartam

Számunkra általános kritérium, hogy a személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig az szolgáltatásaink és termékeink biztosításához feltétlenül szükséges. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat azonnal töröljük, amint az adatkezelés oka megszűnt. Bizonyos esetekben törvényi kötelezettségünk van bizonyos adatok tárolására az eredeti cél megszűnése után is, például könyvelési célból.

Ha adatait törölni kívánja, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatokat a lehető leggyorsabban töröljük, feltéve, hogy nincs tárolási kötelezettség.

Az alábbiakban tájékoztatjuk az adott adatkezelés konkrét időtartamáról, amennyiben erről további információval rendelkezünk.

Az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogok

A GDPR 13. cikke értelmében Önnek a következő jogai vannak annak biztosítására, hogy az adatok kezelése tisztességesen és átláthatóan történjen:

 • A GDPR 15. cikke értelmében Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy feldolgozzuk-e adatait. Ebben az esetben Önnek jogában áll másolatot kapni az adatokról, és tájékoztatást kapni a következő információkról:

  • milyen célból végezzük az adatkezelést;

  • a kategóriák, azaz a feldolgozott adatok típusai;

  • ki kapja ezeket az adatokat, és ha az adatokat harmadik országokba továbbítják, hogyan garantálható a biztonság;

  • mennyi ideig tárolják az adatokat;

  • a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozás joga;

  • hogy panaszt tehet egy felügyeleti hatóságnál (az ezekre a hatóságokra mutató linkek alább találhatók);

  • az adatok eredete, ha nem Öntől gyűjtöttük;

  • hogy sor kerül-e profilalkotásra, azaz automatikusan kiértékelik-e az adatokat annak érdekében, hogy személyes profilt hozzon létre Önnek.

 • A GDPR 16. cikke értelmében Önnek jogában áll az adatok helyesbítését kérni, ami azt jelenti, hogy ha hibát talál, ki kell javítanunk az adatokat.

 • A GDPR 17. cikke értelmében Önnek joga van a törléshez ("az elfelejtéshez való jog"), ami kifejezetten azt jelenti, hogy kérheti adatainak törlését.

 • A GDPR 18. cikke értelmében Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához, ami azt jelenti, hogy az adatokat csak tárolhatjuk, de tovább nem használhatjuk fel.

 • A GDPR 19. cikke értelmében Önnek joga van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy kérésére közös formátumban tudjuk megadni az Ön adatait.

 • A GDPR 21. cikke értelmében Önnek kifogási joga van, amely a végrehajtást követően az adatkezelés megváltozását vonja maga után.

  • Ha az Ön adatainak kezelése a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdek, közhatalom gyakorlása) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ezt követően a lehető leggyorsabban ellenőrizzük, hogy jogszerűen eleget tudunk-e tenni ennek a kifogásnak.

  • Ha az adatokat közvetlen reklámozáshoz használják fel, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatkezelés ellen. Ezt követően az Ön adatait direkt marketing céljára már nem használhatjuk fel.

  • Ha adatokat használnak a profilalkotás működtetéséhez, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatkezelés ellen. Ezt követően már nem használhatjuk fel az adatait profilalkotáshoz.

 • A GDPR 22. cikke értelmében Önnek joga lehet arra, hogy ne vonatkozzon rá olyan döntés, amely kizárólag automatizált adatkezelésen (pl. profilalkotás) alapul.

Röviden: Önnek jogai vannak – ne habozzon kapcsolatba lépni a fent felsorolt felelős személlyel!

Ha úgy véli, hogy adatai kezelése sérti az adatvédelmi törvényt, vagy adatvédelmi jogait más módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ez Ausztria adatvédelmi hatósága, amelynek honlapja a https://www.dsb.gv.at/ címen található. Németországban minden szövetségi államhoz tartozik egy adatvédelmi tisztviselő. További információért forduljon az adatvédelemért és az információszabadságért felelős szövetségi biztoshoz (BfDI). Cégünkért a következő helyi adatvédelmi hatóság felel:

Ausztria Adatvédelmi Hatóság

Rendező: Mag. Jelinek Andrea
Cím: 1030 Bécs, Barichgasse 40-42
Telefonszám: +43 1 52 152-0
E-mail cím: dsb@dsb.gv.at
Weboldal: https://www.dsb.gv.at/

Adattovábbítás harmadik országokba

Csak akkor továbbítunk vagy dolgozunk fel adatokat az EU-n kívüli országokba (harmadik országokba), ha Ön beleegyezik ebbe a feldolgozásba, ha ezt törvény írja elő, vagy szerződésben ez szükséges, és minden esetben csak az általánosan megengedett mértékben. A legtöbb esetben az Ön hozzájárulása a legfontosabb oka annak, hogy harmadik országokban kezeljük az adatokat. A személyes adatok harmadik országokban, például az Egyesült Államokban történő feldolgozása, ahol számos szoftvergyártó kínál szolgáltatásokat, és rendelkezik szerverekkel, azt jelentheti, hogy a személyes adatok nem várt módon kerülnek feldolgozásra és tárolásra.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Az egyesült államokbeli szolgáltatások (például a Google Analytics) által végzett adatfeldolgozás azt eredményezheti, hogy az adatok feldolgozása és tárolása nem névtelenül történik. Ezenkívül az Egyesült Államok kormányzati hatóságai hozzáférhetnek az egyéni adatokhoz. Ezenkívül előfordulhat, hogy az összegyűjtött adatokat ugyanazon szolgáltató más szolgáltatásaihoz kapcsolják, feltéve, hogy rendelkezik megfelelő felhasználói fiókkal. Lehetőség szerint igyekszünk EU-n belüli kiszolgálóhelyeket használni, ha ezt felkínálják.

A harmadik országokba történő adattovábbításról a jelen adatvédelmi nyilatkozat megfelelő pontjain tájékoztatjuk Önt, ha ez vonatkozik rá.

az adatkezelés biztonsága

A személyes adatok védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket is megtettünk. Ahol lehetséges, a személyes adatokat titkosítjuk vagy álnevezzük. Ezzel a lehető legnehezebbé tesszük harmadik felek számára, hogy adatainkból személyes adatokra következtessenek.

A GDPR 25. cikke itt a „technológiai tervezésen és az adatvédelem-barát alapértelmezett beállításokon keresztül történő adatvédelemről” beszél, és azt jelenti, hogy mindig a biztonságra és a megfelelő biztonságra kell gondolni mind a szoftver (pl. űrlapok), mind a hardver (pl. hozzáférés a szerverszobához) esetében. intézkedések. Ha szükséges, az alábbiakban konkrét intézkedésekre térünk ki.

kommunikáció

kommunikációs összefoglaló
👥 Érintett: Bárki, aki telefonon, e-mailben vagy online űrlapon kommunikál velünk
📓 Feldolgozott adatok: pl. B. Telefonszám, név, e-mail cím, megadott űrlapadatok. További részletek a használt kapcsolat típusa alatt találhatók
🤝 Cél: Kommunikáció kezelése ügyfelekkel, üzleti partnerekkel stb.
📅 Tárolás időtartama: Az üzleti ügy időtartama és a jogszabályi előírások
⚖️ Jogalapok: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (beleegyezés), GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés), GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdekek)

Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot és telefonon, e-mailben vagy online űrlapon kommunikál, személyes adatok feldolgozhatók.

Az adatokat az Ön kérdésének és a kapcsolódó üzleti tranzakciónak a kezelése és feldolgozása céljából kezeljük. Az adatokat addig tároljuk, ameddig a törvény előírja.

Érintett emberek

Az említett folyamatok érintik mindazokat, akik az általunk biztosított kommunikációs csatornákon keresztül keresik velünk a kapcsolatot.

telefon

Ha Ön minket hív, a hívási adatok álnéven tárolódnak az adott végkészüléken és a használt távközlési szolgáltatónál. Ezenkívül az olyan adatok, mint a név és a telefonszám elküldhetők e-mailben, és elmenthetők a kérdések megválaszolásához. Az adatok törlésre kerülnek, amint az üzleti ügy lezárul, és a törvényi előírások lehetővé teszik.

email

Ha e-mailben kommunikál velünk, előfordulhat, hogy az adatok az adott végberendezésen (számítógép, laptop, okostelefon stb.) tárolódnak, az adatok pedig az e-mail szerveren. Az adatok törlésre kerülnek, amint az üzleti ügy lezárul, és a törvényi előírások lehetővé teszik.

online űrlapok

Ha online űrlapon kommunikál velünk, az adatokat webszerverünkön tároljuk, és szükség esetén tőlünk egy e-mail címre továbbítjuk. Az adatok törlésre kerülnek, amint az üzleti ügy lezárul, és a törvényi előírások lehetővé teszik.

jogi alapok

Az adatok kezelése az alábbi jogalapokon történik:

 • 6. cikk (1) bekezdés

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés): Szükség van az Önnel vagy egy adatfeldolgozóval kötött szerződés teljesítésére, pl. B. a telefonszolgáltató, vagy szerződéskötést megelőző tevékenységekhez van szükségünk az adatokra, pl. B. ajánlat elkészítése, folyamat;

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdekek): Ügyfeleink megkeresését és üzleti kommunikációját professzionális keretek között kívánjuk lebonyolítani. Ezek bizonyos műszaki létesítmények, mint pl. A hatékony kommunikációhoz e-mail programok, csereszerverek és mobiltelefon-szolgáltatók szükségesek.

sütiket

Cookie-k összefoglalója
👥 Érintett: A weboldal látogatói
🤝 Cél: az adott sütitől függően. További részletek alább, vagy a cookie-t beállító szoftver gyártójánál találhatók.
📓 Feldolgozott adatok: a használt sütitől függően. További részletek alább, vagy a cookie-t beállító szoftver gyártójánál találhatók.
📅 Tárolási időtartam: az adott sütitől függően óráktól évekig változhat
⚖️ Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) (beleegyezés), GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdekek)

Mik azok a sütik?

Weboldalunk HTTP cookie-kat használ a felhasználóspecifikus adatok tárolására.
A következőkben elmagyarázzuk, mik azok a cookie-k, és miért használják őket, hogy Ön jobban megértse az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot.

Amikor internetezik, böngészőt használ. A jól ismert böngészők közé tartozik a Chrome, a Safari, a Firefox, az Internet Explorer és a Microsoft Edge. A legtöbb webhely kis szöveges fájlokat tárol a böngészőjében. Ezeket a fájlokat cookie-knak nevezzük.

Egy dolgot nem lehet tagadni: a sütik valóban hasznos kis segítők. Szinte minden weboldal használ cookie-kat. Pontosabban HTTP-sütikről van szó, mivel más alkalmazási területekhez más cookie-k is léteznek. A HTTP cookie-k kis fájlok, amelyeket weboldalunk az Ön számítógépén tárol. Ezek a cookie-fájlok automatikusan a cookie-mappában tárolódnak, amely alapvetően az Ön böngészőjének „agya”. A cookie egy névből és egy értékből áll. A cookie meghatározásakor egy vagy több attribútumot is meg kell adni.

A cookie-k bizonyos felhasználói adatokat tárolnak Öntől, például nyelvi vagy személyes oldalbeállításokat. Amikor ismét felkeresi oldalunkat, böngészője visszaküldi oldalunknak a „felhasználókkal kapcsolatos” információkat. A sütiknek köszönhetően weboldalunk ismeri Önt, és felajánlja az Ön által megszokott beállításokat. Egyes böngészőkben minden cookie-nak saját fájlja van, másokban, például a Firefoxban, az összes cookie egyetlen fájlban tárolódik.

Az alábbi ábra egy lehetséges interakciót mutat be egy webböngésző között, mint pl B. Chrome és a webszerver. A webböngésző lekér egy webhelyet, és egy cookie-t kap a szervertől, amelyet a böngésző újra felhasznál, amint újabb oldalt kér.

World4You adatvédelmi szabályzat

Weboldalunkhoz a World4You-t használjuk, beleértve a webtárhely-szolgáltatót is. A szolgáltató az osztrák World4You Internet Services GmbH cég, Hafenstrasse 35, 4020 Linz, Ausztria. A World4You használatával feldolgozott adatokról a https://www.world4you.com/de/unternehmen/datenschutzerklaerung.html oldalon található adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat.

 

Weboldal moduláris rendszerek Bevezetés

Website Builders adatvédelmi szabályzatának összefoglalása
👥 Érintett: A weboldal látogatói
🤝 Cél: Szolgáltatásunk optimalizálása
📓 Feldolgozott adatok: olyan adatok, mint a technikai használati információk, például a böngészőtevékenység, a kattintási tevékenység, a munkamenet hőtérképei, valamint az elérhetőségek, az IP-cím vagy az Ön földrajzi elhelyezkedése. További részletek az alábbiakban jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.
📅 Tárolási időtartam: szolgáltatótól függ
⚖️ Jogalapok: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdekek), 6. cikk (1) bekezdés a GDPR (beleegyezés)

Mik azok a weboldal építőkövei?

Weboldalunkhoz moduláris weboldalrendszert használunk. A moduláris rendszerek a tartalomkezelő rendszer (CMS) speciális formái. A moduláris rendszerrel a weboldal üzemeltetői nagyon egyszerűen és programozási ismeretek nélkül tudnak weboldalt készíteni. A webtárak sok esetben moduláris rendszereket is kínálnak. A moduláris rendszer használatával az Ön személyes adatai is gyűjthetők, tárolhatók és feldolgozhatók. Ebben az adatvédelmi szövegben általános tájékoztatást nyújtunk a moduláris rendszerek általi adatkezelésről. További információt a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Miért használunk webhelyépítő elemeket a weboldalunkhoz?

A moduláris rendszer legnagyobb előnye a könnyű kezelhetőség. Szeretnénk Önnek egy áttekinthető, egyszerű és jól áttekinthető weboldalt kínálni, amelyet mi magunk is könnyen működtethetünk és karbantarthatunk - külső támogatás nélkül. Egy moduláris rendszer ma már számos hasznos funkciót kínál, amelyeket programozási ismeretek nélkül is használhatunk. Ez lehetővé teszi, hogy weboldalunkat kívánságaink szerint alakítsuk ki, és tartalmas és kellemes időtöltést biztosítsunk weboldalunkon.

Milyen adatokat tárol egy moduláris rendszer?

Az, hogy pontosan mely adatok kerülnek tárolásra, természetesen a használt weboldal építőelem-rendszerétől függ. Az egyes szolgáltatók különböző adatokat dolgoznak fel és gyűjtenek a weboldal látogatóitól. Általában azonban összegyűjtjük a technikai használati információkat, például az operációs rendszert, a böngészőt, a képernyőfelbontást, a nyelvi és billentyűzetbeállításokat, a tárhelyszolgáltatót és a webhely látogatásának dátumát. A nyomon követési adatok (pl. böngészési tevékenység, kattintásfolyam-tevékenységek, munkamenet-hőtérképek stb.) szintén feldolgozhatók. Ezen kívül személyes adatok is rögzíthetők és tárolhatók. Ezek többnyire elérhetőségi adatok, például e-mail cím, telefonszám (ha megadta), IP-cím és földrajzi helyadatok. A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában megtudhatja, hogy pontosan mely adatokat tárolja.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az alkalmazott moduláris weboldalrendszerrel kapcsolatos adatkezelések időtartamáról, amennyiben erről további információval rendelkezünk. Erről részletes tájékoztatást a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál. Általánosságban elmondható, hogy személyes adatokat csak addig kezelünk, ameddig az szolgáltatásaink és termékeink biztosításához feltétlenül szükséges. Előfordulhat, hogy a szolgáltató saját előírásai szerint tárolja az Ön adatait, amelyre nincs befolyásunk.

Tiltakozás joga

Mindig joga van a tájékoztatáshoz, a személyes adatainak helyesbítéséhez és törléséhez. Ha kérdése van, bármikor felkeresheti az alkalmazott moduláris weboldalrendszer felelőseit is. Az elérhetőségeket az adatvédelmi nyilatkozatunkban vagy az érintett szolgáltató honlapján találja meg.

Törölheti, letilthatja vagy kezelheti azokat a sütiket, amelyeket a szolgáltatók a funkcióikhoz használnak a böngészőjében. Attól függően, hogy melyik böngészőt használja, ez különböző módon működik. Ne feledje azonban, hogy nem minden funkció működik a megszokott módon.

jogi alap

Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy moduláris webhelyrendszert használjunk online szolgáltatásunk optimalizálásához, valamint hatékony és felhasználóbarát bemutatásához. Ennek megfelelő jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdekek). A moduláris rendszert azonban csak abban az esetben használjuk, ha Ön ehhez hozzájárult.

Amennyiben az adatkezelés nem feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez, az adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik. Ez különösen vonatkozik a nyomon követési tevékenységekre. E tekintetben a jogalap a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal közelebb vittük Önt az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb általános tudnivalókhoz. Ha erről bővebben szeretne tájékozódni, további információkat – amennyiben elérhető – a következő részben vagy a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál.

World4You kit adatvédelmi nyilatkozat

Weboldalunkhoz a World4You moduláris weboldalrendszert használjuk. A szolgáltató az osztrák World4You Internet Services GmbH cég, Hafenstrasse 35, 4020 Linz, Ausztria. A World4You használatával feldolgozott adatokról a https://www.world4you.com/de/unternehmen/datenschutzerklaerung.html oldalon található adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat.

Mi az e-mail marketing?

Annak érdekében, hogy mindig naprakészek legyünk, az e-mailes marketing lehetőségét is kihasználjuk. Ha Ön hozzájárult e-mailjeink vagy hírleveleink fogadásához, adatait szintén feldolgozzuk és tároljuk. Az e-mail marketing az online marketing egy részhalmaza. Ez azt jelenti, hogy egy cégről, termékről vagy szolgáltatásról híreket vagy általános információkat küldünk e-mailben az érdeklődők meghatározott csoportjának.

Ha szeretne részt venni e-mail marketingünkben (általában hírlevél útján), általában csak regisztrálnia kell az e-mail címével. Ehhez töltsön ki egy online űrlapot, és küldje el. Az is előfordulhat azonban, hogy elkérjük a címét és a nevét, hogy személyesen is írhassunk.

A hírlevélre való feliratkozás alapvetően az úgynevezett „kettős opt-in” eljárás segítségével működik. Miután regisztrált hírlevelünkre weboldalunkon, e-mailben visszaigazolja a hírlevélre való feliratkozását. Ez biztosítja, hogy Ön az e-mail cím tulajdonosa, és senki ne regisztráljon valaki más e-mail címével. Mi vagy egy általunk használt értesítési eszköz minden egyes regisztrációt naplóz. Erre azért van szükség, hogy a jogilag korrekt regisztrációs folyamatot is igazolni tudjuk. Általában a regisztráció időpontja, a regisztráció megerősítésének időpontja és az Ön IP-címe mentésre kerül. Ezenkívül naplózásra kerül, ha módosítja a tárolt adatait.

Miért használunk e-mail marketinget?

Természetesen szeretnénk Önnel kapcsolatban maradni, és mindig a legfontosabb híreket közölni cégünkkel kapcsolatban. Többek között az e-mail marketinget – gyakran csak „hírlevélként” emlegetett – online marketingünk elengedhetetlen részeként használjuk. Ha ehhez hozzájárul, vagy azt jogszabály lehetővé teszi, hírleveleket, rendszere-maileket vagy egyéb értesítéseket küldünk Önnek e-mailben. Amikor a következő szövegben a "hírlevél" kifejezést használjuk, akkor elsősorban a rendszeresen elküldött e-mailekre gondolunk. Természetesen hírlevelünkkel semmilyen módon nem szeretnénk zavarni. Ezért igyekszünk mindig csak releváns és érdekes tartalmat kínálni. Például többet megtudhat cégünkről, szolgáltatásainkról vagy termékeinkről. Mivel folyamatosan fejlesztjük ajánlatainkat, hírlevelünkön keresztül mindig értesülhet arról, ha hírünk van, vagy éppen mikor kínálunk különleges, jövedelmező akciókat. Ha olyan szolgáltatót bízunk meg, aki professzionális küldőeszközt kínál e-mail marketingünkhöz, akkor ezt azért tesszük, hogy gyors és biztonságos hírleveleket tudjunk Önnek ajánlani. E-mail marketingünk célja alapvetően az, hogy tájékoztassuk az új ajánlatokról, és közelebb kerüljünk üzleti céljainkhoz.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Ha a weboldalunkon keresztül feliratkozik hírlevelünkre, e-mailben erősíti meg az e-mail listán való tagságát. Az IP-címe és e-mail címe mellett a címe, neve, címe és telefonszáma is elmenthető. Azonban csak akkor, ha hozzájárul ehhez az adattároláshoz. Az így megjelölt adatok a kínált szolgáltatásban való részvételhez szükségesek. Ezen információk megadása önkéntes, de elmulasztása azt eredményezi, hogy nem tudja használni a szolgáltatást. Ezen túlmenően, a készülékével vagy az Ön által preferált tartalommal kapcsolatos információk tárolhatók weboldalunkon. További információért arról, hogyan tároljuk az adatokat, amikor meglátogat egy webhelyet, tekintse meg az Automatikus adattárolás részt. Hozzájárulási nyilatkozatát rögzítjük, hogy mindig igazolni tudjuk, hogy az megfelel jogszabályainknak.

Az adatkezelés időtartama

Ha eltávolítja e-mail címét e-mail/hírlevél terjesztési listánkról, akkor jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk címét, hogy az akkori hozzájárulását még bizonyítani tudjuk. Ezeket az adatokat csak akkor dolgozhatjuk fel, ha védekeznünk kell bármilyen követelés ellen.

Ha azonban megerősíti, hogy hozzájárult a hírlevélre való feliratkozáshoz, bármikor egyéni törlési kérelmet nyújthat be. Ha tartósan tiltakozik a hozzájárulás ellen, fenntartjuk a jogot, hogy e-mail címét egy tiltólistára helyezzük. Amíg önként feliratkozott hírlevelünkre, természetesen megőrizzük e-mail címét.

Tiltakozás joga

A hírlevélre való feliratkozását bármikor lemondhatja. Csak annyit kell tennie, hogy visszavonja a hírlevélre való feliratkozáshoz adott hozzájárulását. Ez általában csak néhány másodpercet vagy egy-két kattintást vesz igénybe. Legtöbbször minden e-mail végén talál egy linket, amellyel leiratkozhat a hírlevélről. Ha valóban nem találja a linket a hírlevélben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, és azonnal lemondjuk hírlevélre való feliratkozását.

jogi alap

Hírlevelünket az Ön hozzájárulása alapján küldjük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ez azt jelenti, hogy csak akkor küldhetünk Önnek hírlevelet, ha korábban aktívan regisztrált rá. Szükség esetén az UWG 7. § 3. bekezdése alapján reklámüzeneteket is küldhetünk Önnek, feltéve, hogy ügyfelünk lett, és nem tiltakozott e-mail címének közvetlen reklámozásra történő felhasználása ellen.

A speciális e-mail marketing szolgáltatásokról és a személyes adatok feldolgozásának módjáról a következő részekben tájékozódhat – amennyiben elérhető.

Miért használjuk a közösségi médiát?

Évek óta a közösségi média platformok azok, ahol az emberek online kommunikálnak és kapcsolatba lépnek egymással. Közösségi megjelenéseinkkel közelebb vihetjük termékeinket, szolgáltatásainkat az érdeklődőkhöz. A weboldalunkba integrált közösségi média elemek segítenek abban, hogy gyorsan és bonyodalmak nélkül válthasson közösségi média tartalmainkra.

A közösségi média csatorna használatának eredményeként tárolt és feldolgozott adatok elsősorban webes elemzések elvégzésére szolgálnak. Ezen elemzések célja, hogy minél pontosabb és személyre szabottabb marketing- és reklámstratégiákat tudjunk kidolgozni. A közösségi média platformon tanúsított viselkedésétől függően a kiértékelt adatok alapján megfelelő következtetéseket vonhatunk le az érdeklődési körére vonatkozóan, és úgynevezett felhasználói profilok hozhatók létre. Lehetőség van arra is, hogy a platformok személyre szabott hirdetéseket mutassanak be Önnek. A legtöbb esetben erre a célra a böngészőjében sütiket állítanak be, amelyek adatokat tárolnak az Ön használati viselkedéséről.

Általában azt feltételezzük, hogy az adatvédelmi törvény értelmében továbbra is felelősek maradunk, még akkor is, ha közösségi média platform szolgáltatásait használjuk. Az Európai Bíróság azonban úgy döntött, hogy bizonyos esetekben a közösségi média platform üzemeltetője a DSGVO 26. cikke értelmében velünk közösen felelős. Ha ez a helyzet, akkor erre külön jelezzük, és egy vonatkozó megállapodás alapján dolgozunk. A megállapodás lényegét az alábbiakban az érintett platformra vonatkozóan közöljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi média platformok vagy beépített elemeink használatakor az Ön adatai az Európai Unión kívül is feldolgozhatók, mivel számos közösségi média csatorna, mint például a Facebook vagy a Twitter amerikai cég. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy Ön nem tudja olyan könnyen érvényesíteni vagy érvényesíteni a személyes adataival kapcsolatos jogait.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Az, hogy pontosan milyen adatokat tárolnak és dolgoznak fel, a közösségi média platform megfelelő szolgáltatójától függ. Általában azonban olyan adatokról van szó, mint a telefonszámok, e-mail címek, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok, felhasználói adatok, például, hogy melyik gombokra kattintott, kit kedvel vagy követ, mikor milyen oldalakat látogatott meg, az eszközével kapcsolatos információk és az Ön IP-címe. Ezen adatok nagy része cookie-kban tárolódik. Főleg, ha van profilja a meglátogatott közösségi média csatornán, és be van jelentkezve, az adatok összekapcsolhatók a profiljával.

A közösségi média platformon keresztül gyűjtött összes adat a szolgáltatók szerverein is tárolódik. Ez azt jelenti, hogy csak a szolgáltatók férhetnek hozzá az adatokhoz, és csak a megfelelő információkat adhatják meg, illetve változtatásokat hajthatnak végre.

Ha tudni szeretné, hogy a közösségi médiaszolgáltatók pontosan milyen adatokat tárolnak és dolgoznak fel, és hogyan tiltakozhat az adatkezelés ellen, figyelmesen olvassa el a cég adatvédelmi nyilatkozatát. Javasoljuk, hogy még akkor is forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz, ha kérdése van az adattárral és adatkezeléssel kapcsolatban, vagy érvényesíteni kívánja a megfelelő jogokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamáról az alábbiakban tájékoztatjuk, ha erről további információval rendelkezünk. Például a Facebook közösségi médiaplatform addig tárolja az adatokat, amíg azokra már nincs szükség saját céljaira. Az Ön saját felhasználói adataival összehasonlított ügyféladatok két napon belül törlésre kerülnek. Általánosságban elmondható, hogy személyes adatokat csak addig kezelünk, ameddig az szolgáltatásaink és termékeink biztosításához feltétlenül szükséges. Ha jogszabály előírja, mint például a könyvelés esetében, akkor ez a tárolási idő is túlléphető.

Tiltakozás joga

Önnek joga van és lehetősége is van arra, hogy bármikor visszavonja a cookie-k vagy a külső szolgáltatók, például a beágyazott közösségimédia-elemek használatához adott hozzájárulását. Ez vagy a cookie-kezelő eszközünkön, vagy más letiltási funkción keresztül működik. Például a cookie-k általi adatgyűjtést is megakadályozhatja a cookie-k böngészőjében történő kezelésével, deaktiválásával vagy törlésével.

Mivel a cookie-k a közösségi média eszközeivel is használhatók, ezért ajánljuk a cookie-kra vonatkozó általános adatvédelmi nyilatkozatunkat is. Ahhoz, hogy megtudja, pontosan milyen adatokat tárol és dolgoz fel Ön, olvassa el az adott eszközök adatvédelmi nyilatkozatait.

jogi alap

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait integrált közösségi médiaelemek kezeljék és tárolják, ez a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Elvileg, ha Ön hozzájárulását adta, adatait jogos érdekünk (GDPR 6. cikk 1. bek. f) alapján is tároljuk és kezeljük, az Önnel vagy más ügyfelekkel és üzleti partnerekkel való gyors és hatékony kommunikáció során. . Az eszközöket azonban csak abban az esetben használjuk, ha Ön hozzájárult. A legtöbb közösségi média platform cookie-kat is beállít a böngészőjében az adatok tárolására. Ezért azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a cookie-kra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatunkat, és olvassa el az érintett szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát vagy cookie szabályzatát.

A speciális közösségimédia-platformokról – amennyiben elérhetők – a következő részekben tájékozódhat.

Mi az a YouTube?

Weboldalunkon YouTube videókat ágyaztunk be. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy érdekes videókat mutassunk be Önnek közvetlenül a webhelyünkön. A YouTube egy videoportál, amely 2006 óta a Google leányvállalata. A videoportált a YouTube, LLC üzemelteti, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha weboldalunkon felhív egy olyan oldalt, amely beágyazott YouTube-videót tartalmaz, böngészője automatikusan csatlakozik a YouTube vagy a Google szerveréhez. Különféle adatok kerülnek átvitelre (a beállításoktól függően). A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) felelős minden európai adatfeldolgozásért.

A következőkben szeretnénk részletesebben elmagyarázni Önnek, hogy milyen adatokat dolgozunk fel, miért integráltunk YouTube-videókat, és hogyan kezelheti vagy törölheti adatait.

A YouTube-on a felhasználók ingyenesen tekinthetnek meg videókat, értékelhetik őket, kommentálhatják és feltölthetik őket. Az elmúlt néhány évben a YouTube az egyik legfontosabb közösségi média csatornává vált világszerte. Annak érdekében, hogy videókat tudjunk megjeleníteni webhelyünkön, a YouTube biztosít egy kódrészletet, amelyet beágyaztunk a webhelyünkre.

Miért használunk YouTube videókat weboldalunkon?

A YouTube a legtöbb látogatóval és a legjobb tartalommal rendelkező videóplatform. Arra törekszünk, hogy weboldalunkon a lehető legjobb felhasználói élményt kínáljuk Önnek. És persze az érdekes videók sem hiányozhatnak. Beágyazott videóink segítségével szövegeinken és képeinken kívül további hasznos tartalmakkal is szolgálunk. Ráadásul a beágyazott videóknak köszönhetően weboldalunk a Google keresőjében is könnyebben megtalálható. Még ha Google Ads-en keresztül is adunk fel hirdetéseket, az összegyűjtött adatoknak köszönhetően a Google valóban csak azoknak tudja megjeleníteni ezeket a hirdetéseket, akik érdeklődnek az ajánlataink iránt.

Milyen adatokat tárol a YouTube?

Amint meglátogatja valamelyik oldalunkat, amelyen YouTube-videó van telepítve, a YouTube beállít legalább egy cookie-t, amely eltárolja az Ön IP-címét és URL-jét. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, a YouTube többnyire cookie-kat használhat, hogy a webhelyünkön végzett interakcióit a profiljával társítsa. Ez magában foglalja az olyan adatokat, mint a munkamenet időtartama, a visszafordulási arány, a hozzávetőleges hely, a technikai információk, például a böngésző típusa, a képernyő felbontása vagy az internetszolgáltató. Egyéb adatok lehetnek elérhetőségek, értékelések, tartalom közösségi médián keresztüli megosztása vagy a YouTube-on a kedvenceihez való hozzáadása.

Ha nincs bejelentkezve Google- vagy Youtube-fiókba, a Google az Ön készülékéhez, böngészőjéhez vagy alkalmazásához társított egyedi azonosítóval tárolja az adatokat. Például a kívánt nyelvi beállítás megmarad. De sok interakciós adatot nem lehet menteni, mert kevesebb cookie van beállítva.

Az alábbi listában a böngészőben teszt során beállított sütiket mutatjuk be. Egyrészt olyan cookie-kat jelenítünk meg, amelyek regisztrált YouTube-fiók nélkül vannak beállítva. Másrészt a bejelentkezett fiókkal beállított cookie-kat jelenítjük meg. A lista nem állíthatja, hogy teljes, mert a felhasználói adatok mindig a YouTube-on végzett interakcióktól függenek.

A YouTube feliratkozás gombjának adatvédelmi irányelvei

Telepítettük weboldalunkra a YouTube feliratkozás gombot. A gombot általában a klasszikus YouTube emblémáról lehet felismerni. Az emblémán a „Feliratkozás” vagy a „YouTube” szavak láthatók fehér betűkkel piros alapon, és a fehér „Play” szimbólum bal oldalán. A gomb azonban más kivitelben is megjeleníthető.

YouTube csatornánk mindig kínál vicces, érdekes vagy izgalmas videókat. A beépített „Feliratkozás gomb” segítségével közvetlenül weboldalunkról iratkozhat fel csatornánkra, és nem kell külön felhívnia a YouTube webhelyet. Szeretnénk a lehető legegyszerűbbé tenni széles körű tartalmaink elérését. Felhívjuk figyelmét, hogy ez lehetővé teszi a YouTube számára, hogy adatokat tároljon és dolgozzon fel Öntől.

Ha beépített feliratkozási gombot lát oldalunkon, akkor a YouTube a Google szerint legalább egy cookie-t beállít. Ez a cookie tárolja az Ön IP-címét és URL-jét. A YouTube ezen a módon is tájékozódhat a böngésződről, a hozzávetőleges tartózkodási helyedről és az alapértelmezett nyelvedről. Tesztünkben a következő négy cookie-t állítottuk be anélkül, hogy bejelentkeztünk volna a YouTube-ra:

A Google űrlap adatvédelmi irányelvei

Webhelyünkhöz a Google Forms szolgáltatást, a Google Cloud Forms szolgáltatást használjuk. A szolgáltató az amerikai Google Inc. cég. A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) felelős az összes Google szolgáltatásért Európában.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgozza az Ön adatait. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításra vonatkozóan. Ez különféle kockázatokkal járhat az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát illetően.

A harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, azaz különösen az Egyesült Államokban) székhellyel rendelkező címzettek általi adatkezelés vagy az ottani adattovábbítás alapjaként a Google úgynevezett szabványos szerződési kikötéseket alkalmaz (= Art. 46. bek. 2 és 3 DSGVO). A szabványos szerződési feltételek (SCC) az EU Bizottsága által biztosított sablonok, és célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai az európai adatvédelmi szabványoknak is megfeleljenek, ha harmadik országokba (például az Egyesült Államokba) továbbítják és ott tárolják azokat. Ezekkel a záradékokkal a Google vállalja, hogy megfelel az európai adatvédelmi szabványoknak az Ön releváns adatainak feldolgozása során, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó általános szerződési feltételeket itt találja: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Az általános szerződési feltételeknek megfelelő és a Google Űrlapokra is érvényes Google Ads adatfeldolgozási feltételek a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ címen találhatók.

A Google használatával feldolgozott adatokról a https://policies.google.com/privacy oldalon található adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat.

Minden szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.

Forrás: Az AdSimple adatvédelmi generátorával készült

bottom of page